Türklerde Doğruluk

Bu muazzam payitahtta (İstanbul’da) esnaf namaz saatlerinde dükkânını açık bırakıp gittiği ve gece evlerin kapıları alelâde…