Türklerde Doğruluk

Bu muazzam payitahtta (İstanbul’da) esnaf namaz saatlerinde dükkânını açık bırakıp gittiği ve gece evlerin kapıları alelâde…

Osmanlı Devleti’ni Güçlü Kılan Özellik

Orta Asya geleneğinde devlet hanedan ailesinin ortak malı olarak kabul edilir. Bu anlayış bu dönemde de…