O ve Ben

Üstad Necip Fazıl bu kitabında Efendi Hazretleri diye bahsettiği, hocası, mürşidi Seyyid Abdülhakîm Arvasî hazretlerini nasıl…