İslam Dünyasının Avrupa’ya İlmî Katkıları ve Endülüs Emevi Devleti

Batılı kaynaklar, dünya çapında şöhrete sahip günümüz Avrupa üniversitelerinin birçoğunun (Oxford vb.) Müslümanlar tarafından Avrupa’ya taşınan…