Şubat Ayında Okuduklarım – 2020

Ocak ayına dair okuduklarımı özetlemeye çalıştığım bir önceki yazımda 2020’ye başlarken kendime en az 30 kitap okuma hedefi belirlediğimi söylemiştim. Ocak ayında 3 kitap okuyarak başladığım bu serüvende Şubat ayında 3 kitap okma imkânı buldum.

TİMUR (Yıldızların Tahtına Hükmeden Son Cihangir)

Tarih meraklılarının bildiği üzere Emir Timur tartışmalı bir şahsiyet… Tarihe baktığımızda kimi zaman yüceltilerek övülürken, kimi zaman da çeşitli zulümler yaptığı iddia edilerek lanet ve beddualara maruz kalmış bir hükümdar. Cüneyt Kanat ve Mustafa Alican, hazırladıkları bu eserde tarihi kaynaklardan istifade ederek Timur’un hayatını aktarırken kesin bir hüküm vermekten ziyade Timur hakkında yazılanları bizlere naklediyor. Timur’un tüm dünyaya hükmetmek için hangi süreçlerden geçtiği, fetihlerinde nasıl stratejiler uyguladığını ve fetih sonrası nasıl muamelelerde bulunduğunu okuyorsunuz. Timur hakkında genel bilgi sahibi olmak isteyenlerin başvurabilecekleri bir eser olarak zikredilebilir.

Timur, Sultan Bayezid’in kabul etmesinin mümkün olmadığı şartları öne sürmekle, açıktır ki artık kaçınılmaz hâle gelen savaşın sorumluluğunu rakibine yüklemenin hesabını yapıyor ve bu şekilde Müslüman kamuoyunda psikolojik üstünlük elde edip yapmayı tasarladığı sefer için meşruiyet zemini oluşturmaya çalışıyordu. Bir diğer ifadeyle, son olarak öne sunduğu ağır şartlar Osmanlı hükümdarının müzakere etmesi için değil, “Timur anlaşmak için büyük gayret gösterdi” denmesi içindi.
(sayfa 156)


6 ASIRLIK DEVLET 6 YILDA NASIL YIKILDI?

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun kaleme aldığı bu eser, Sultan 2. Abdülhamid Han’ın tahttan indirilmesiyle, meşruti idare taraftarı olan İttihat ve Terakki idaresinin ülkeyi nasıl bir girdaba sürüklediğini, yönetimde yapılan inanılmaz hataları ve gaflet/ihanet denilebilecek düzeydeki ihmaller ile Balkan topraklarının ve birçok vatan toprağının nasıl elden çıktığını anlatmakta. Bununla beraber Abdülhamid Han’ın öngördüğü hadiselere karşı hükümdarlığı döneminde aldığı önlemlerin İttihat ve Terakki idaresi tarafından kaldırıldığına ve devletin adeta bile bile uçuruma sürüklendiğine şahit olacaksınız…

Osmanlı Devleti Nasıl Yıktırıldı?

Osmanlı Devleti öncelikle Yeni Osmanlılar ve daha sonra Jön Türkler denilen ekip eliyle 93 Harbi, Balkan Harpleri ve I. Dünya Savaşı’na sokularak iyiden iyiye zayıflatılmış, bu gelişmelerin öncesinde yaşanan 31 Mart İsyanı sonucunda yapılan darbe ile de yıktırılmıştır.
(sayfa 14)

I. Meşrutiyet’i Osmanlı’ya kabul ettiren meşrutiyetçiler, devleti Osmanlı – Rus savaşına sokmakla Romanya, Sırbistan, Karadağ gibi büyük toprak parçalarının kopmasına, Balkanlar’daki diğer toprak parçalarının kazanmasına, Ermeni meselesinin ilk defa resmi bir anlaşmaya konu olmasına sebep olmuşlardı. Böylece, diğer var olan bölgelerde zaten bitirilememesinin yanı sıra meşruti idare marifetiyle Ermenilerin yaşadığı bölgelerde de terörün doğmasına fırsat verecek elverişli bir ortamın oluşmasına yol açmış oluyorlardı. (sayfa 33)

İttihatçılar, II. Meşrutiyet’in ilan edilmesine rağmen Sultan 2. Abdülhamid’in, etkin olmasa da hilafet ve saltanat makamında kalışını vatanın geleceği adına tehlikeli buluyor ve korkuyorlardı. (sayfa 49)


GAZİ EVRENOS BEY

İrfan Söyler’in kaleminden, Ankara Savaşı’nda Yıldırım Bayezid’in Timur Han’a esir düşmesi ve devletin yok olmanın eşiğine gelmesi üzerine, esir sultanı kurtarmak ve devleti tekrar ayağa kaldırmak için 114 yaşında yola çıkan ve mücadeleye girişen, akıncıların atası, Rumeli Fatihi Evrenos Bey’in mücadelesini konu alan akıcı ve sürükleyici bu romanı zevkle okuyacaksınız.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: