Osmanlı’ya Atılan İftiralar

2019’a girdiğimiz günlerde sipariş verdiğim kitaplardan birisi de Serhat Arvas’ın Osmanlı’ya Atılan İftiralar kitabıydı. Ve yeni seneyle beraber ilk önce bu kitabı okumaya başladım.

Osmanlı Sultanları için dillerde dolaşan iftiraları kendine dert edinen ve bunlara cevap verebilmek için bu kitabı hazırlayan Serhat Arvas, kitabının ilk bölümünde Osmanlı Padişahları içki içer miydi? Sorusunun cevabını veriyor bizlere. Bu konudaki rivayetlerin sadece sözel olduğunu, herhangi bir vesika bulunmadığını ve bu iddiaların bir iftira olduğunu naklediyor.

İkinci bölümde Harem konusunda detaylı bilgiler verilirken, Haremin yabancı kaynaklarda belirtildiği gibi olmayıp bir eğitim yuvası olduğu, cinsellikte üzerine hayal eden bir yer olmadığı güzel bir biçimde izah ediliyor.

Üçüncü bölüm kardeş katli konusuna ayrılmış. Her padişahın mücadele ettiği kardeşleri/oğulları tek tek anlatılıp, yaşanan katl hadiselerinin iç yüzü detaylı bir şekilde belirtilerek, atılmak istenen iftiralar da çürütülüyor. Güzel cevaplar veriliyor.

Osmanlı padişahlarının niçin hacca gitmedikleri, Sultan İbrahim ve bazı Osmanlı sultanları hakkındaki “Deli” iftiraları, Osmanlı’da kadın hakları gibi konuların da işlendiği eserde ayrıca, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Sultan Abdülaziz, Sultan Abdülhamid ve Sultan Vahdettin ile alâkalı özel bölümler bulunuyor ve bu padişahların özelinde, kendilerine atılan iftiralar bir bir çürütülüyor.

Kitaptan birkaç nakil yaparak yazımızı sonlandıralım…

Sultan Aziz dini bütün bir müslümandır ve İslâmiyet’te intiharın katilden beter olduğunu çok iyi bilir. Charles Mismer de bu noktaya temas etmiş ve intiharı Sultan Abdülaziz’in imanına mugayir göstermiştir. Su yerine zemzem içecek kadar dindar bir adamın Fer’iyye sarayında gece gündüz namaz kılıp Kur’an okurken ve bilhassa vak’a esnasında önündeki küçük masanın üstünde Sure-i Yusuf açık dururken, dininin men’ettiği en büyük günahı Kur’an’ın karşısında irtikab ettiğine nasıl inanılabilir? (sayfa 232 – İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi’nin 4. Cildi – s.277)

Osmanlı padişahları dindar insanlardı, dini muhafaza ettiler, dinin direği idiler. Sultan Abdülhamid hal’ olununcaya kadar muhafaza etmişlerdir.”

İftiraları çürütme noktasında birçok kaynaktan istifade eden Serhat Arvas’ın bu kitabı, temel anlamda Osmanlı tarihine meraklı her okurun kısa sürede okuyabileceği kıymetli bir eser…

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: