Mehmet Can – Türk Birliğine Engel Alfabe ve Dil Meselemiz

Yıl 1917. Rusya’da Çarlık idaresini çökmesi sonucu Lenin, Stalin ve arkadaşları, ülkelerine Marksist bir rejim getirdiler. Yeni idareciler, ülkelerinde yaşayan Türk topluluklarının yavaş yavaş eritilmesi ve yok edilmesi için Türkiye Türkleriyle Rusya Türkleri arasındaki kültür beraberliğinin bozulmasını istiyorlardı. Yani Sovyet Rusya’da yaşayan Türkler, Anadolu’da yaşayan soydaşlarının edebî eserlerini okuyamasınlar, dillerini anlayamaz hale gelsinler. Tarih şuurlarından ve dillerinden kopsunlar.

Ruslar, 1925 yılında Türklerin alfabe birliğini değiştirdiler, aramızdaki alfabe birliği ortadan kaldı. Ancak 3 yıl sonra biz de yeni alfabeye geçince, Ruslar bu duruma tahammül edemediler ve oradaki soydaşlarımızın alfabesini değiştirerek Kiril alfabesine geçiş yaptılar. Bunu yaparken de her topluluğun alfabesine ayrı harfler sokuşturdular ki birbirlerini rahatlıkla okuyamasınlar…

Gaspıralı İsmail Bey, Kırım’da neşrettiği Tercüman gazetesinde Türk Dünyasının “Dilde Birlik, Fikirde Birlik İşde Birlik” içinde olmasını öne sürdü. Yalnız, bugün 250 milyondan fazla olan Türk topluluklarının aynı dilde, yani Türkçe ile konuşmaları için önce alfabe birliği içerisinde olmaları şarttır. Alfabe birliği dil birliğini, dil birliği fikir birliğini, fikir birliği iş birliğini sağlayacaktır. Şunu da bilmeliyiz ki, böyle bir beraberliği, başta Rusya olmak üzere hiçbir Batılı devlet istemiyor. Aksine, bu birliği bölmeye, parçalamaya çalışıyor…

Yazar Mehmet Can, bu çalışma esnasında Türk Dünyası ile ilgili dil, edebiyat tarih kaynaklarını, Türk Dünyası Kurultayları ve Milletlerarası Çağdaş Türk Alfabeleri sempozyumunda sunulan tebliğleri ve alınan kararları incelemiş, Türk dünyasındaki alfabelerin farklılığından ortaya çıkan problemleri yerinde görebilmek için, Azerbaycan, Rusya, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve daha bir çok ülkeye seyahatler düzenlemiştir. Babıali Kültür Yayıncılığı’ndan 2016’nın Mart ayında çıkan ve 108 sayfalık bir içeriğe sahip olan bu eser, Türk birliğine engel olan “Dil ve Alfabe” değişiklikleri neticesinde meydana gelen problemler ve çözüm yollarını ana hatları ile ortaya koymaktadır.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: