Louis Massignon – Bir Masonun İtirafları

Ünlü Fransız oryantalist Louis Massignon’un mühim bir itirafını sizlerle paylaşmak istiyorum. Hallâc-ı Mansûr üzerine çalışmalarıyla tanınan Fransız şarkiyatçısı, bakın nasıl itiraflarda bulunuyor;

“Müslümanların herşeyini bozduk, yok ettik. Dinleri inançları, dine bağlılıkları ve insani duyguları yok oldu. Onların milli ve manevi değerlerini, batı medeniyeti potasında eriterek kendimize benzettik.

İslamiyeti öğrenmeyi, yaşamayı, namaz kılmayı, Kur’an öğrenmeyi suç ve gericilik [irtica] olarak göstermeyi başardık. Artık çoğu hiçbirşeye tam olarak inanmıyor. 14 Asırlık dinlerini, itikatlarını, ibadetlerini tartışılır hale getirdik! Onları derin boşluğa düşürdük. Bundan sonra siz misyonerlerin işi daha kolay oldu! Maaş bağlayarak, vize vaadi, yurt dışı imkanı, hatta cinselliği kullanarak Müslümanları hıristiyan yapınız. [1]

[1]: Louis Massignon, Su Dergisi, Yıl 1 Sayı:3 Mayıs-Haziran 2005

İslamiyeti öğrenmeyi, yaşamayı, namaz kılmayı, Kur’an öğrenmeyi suç ve gericilik [irtica] olarak göstermeyi başardık. Bu ifadeye dikkat çekmenizi rica ediyorum. Son 90 senedir, İslamiyeti yaşamaya çalışan insanlarımız gericilikle suçlanmadı mı? Hep baskı altına alınmadılar mı?

Aynı zamanda 1400 senedir ehl-i sünnet alimleri tarafından nakil yoluyla bize doğru ve tertemiz bir şekilde ulaşan dinimiz, ibadetlerimiz tartışılmaya, önüne gelen fetva vermeye, dini bozmaya çalışmadı mı? Ve dedikleri gibi derin bir boşluğa düşürülmedik mi?

Bu itiraflar her şeyi özetliyor. Türk milleti, tarihte olduğu gibi İslamiyet’i doğru bir şekilde yaşadığı zaman şan ve şereflere ulaşmış, İslamiyetten uzaklaştıkça çöküntüye, darlığa girmiştir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri “kuddise sirruh” ne güzel buyurmuş;

“İslamiyetin içinde hiçbir kötülük, İslamiyetin dışında da hiçbir güzellik yoktur…”

Tarihî bilgiler ve tecrübeler ışığında, Allahü teâlâ’dan, bize ve Türk milletine, 73 fırkadan tek doğru yol olan ehl-i sünnet itikadını nasip etmesini, bizleri razı olmadığı yollarda bulunmaktan muhafaza etmesini niyaz ederim. (Amin)

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: