Site icon Bir İki Satır

Dalkavuklar Gecesi / Z Vitamini

Nihal Atsız’ın yaşadığı devrin yönetimini amansızca eleştirerek müthiş bir tenkitte bulunduğu bu eser iki ayrı romandan meydana geliyor.

Dalkavuklar Gecesi bölümünde, Hatti ülkesinde şarabın ne olduğunu çözmeye çalışan ve dalkavuklarla dolu bir krallık anlatılıyor. Kendisini bilgin sanan dalkavukların hadiseleri güce göre nasıl şekillendirdikleri ve bu uğurda neler yapabildikleri, işin ucunda ne olursa olsun gerçeği söyleyenlerin ise hain ilan edilip cezalandırıldıkları ve bu anlayışın devleti büyük bir uçuruma götürdüğü gözler önüne seriliyor. Kitap hakkındaki yorum ve incelemelerden anladığım kadarıyla, bu romandaki karakter isimleri, o dönem siyasetçilerinin isimlerinin tersten okunuşları olarak düşünülmüş.

(Filozof İlanasam: Hasan Ali Yücel Bilgin İkeznini: Zeki Velidi Togan vb…)

İkinci roman olan Z Vitamini bölümünde ise, İsmet İnönü ve yönetimi ağır bir dille eleştiriliyor. İlk romandaki gibi dalkavukluk üzerinde kurulan bu roman 1999 yılında başlıyor, bu da yazarın kendi dönende gördüğü çarpıklıkların ileride hangi seviyeye gelebileceğini tahayyül ettiğini gösteriyor. Aldığı Z Vitamini ile kendini Beşerî Şef ilan eden İnönü’nün adamları ile birlikte çağdaş (!) bir medeniyet oluşturma çabaları ele alınıyor. Zaman zaman güldüren ve düşündüren bu eser, her türlü siyasi ortama uyarlanabilecek ve güncelliğini kaybetmeyecek bir eser olarak göze çarpıyor.

Exit mobile version