Osmanlı Devleti’ni Güçlü Kılan Özellik

Orta Asya geleneğinde devlet hanedan ailesinin ortak malı olarak kabul edilir. Bu anlayış bu dönemde de…

2. Abdülhamid Han ve Ramazan-ı Şerif

Dursun Gürlek’in, Ahmet Semih Mümtaz’ın 16 Mayıs 1955 tarihli İftarlar ve Diş Kirası başlıklı yazısından iktibas…

İslam Dünyasının Avrupa’ya İlmî Katkıları ve Endülüs Emevi Devleti

Batılı kaynaklar, dünya çapında şöhrete sahip günümüz Avrupa üniversitelerinin birçoğunun (Oxford vb.) Müslümanlar tarafından Avrupa’ya taşınan…