Ağlasa Âşık Belâ-yı Hicr ile Nâlân Olup – Fatih Sultan Mehmed (Avnî)

Ağlasa âşık belâ-yı hicr ile nâlân olup
Gözlerinden akan anun yaş yerine kan olup

(Aşık dediğin ayrılık ateşiyle ağlamalıdır, o derece ki gözlerinden yaş yerine kan akması gerekir.)

Geh cefâ kûhı gubârından urunsa kisveti
Geh belâ vadisini geşt eylese üryân olup

(Aşık ya cefa dağının tozlarıyla giyinmelidir, ya da çölde giyinmeden dolaşmalıdır.
Fatih, ilk mısrada Ferhat’ın, ikinci mısrada ise Mecnun’un resmini çiziyor)

Her ne denlü cevrler görse vefâlar eylese
Her ne denlü gülseler hâline ol giryân olup

(Her ne kadar eziyet görse, ıstırap görse, herkes ona alay ederek gülse de aşığın vefası artmalı,
aşık sadakatten ayrılmamalıdır.)

Râz-ı aşkı âşikâr etmeğe takat bulmasa
Sînesinde nâvek-i dil-dûzlar pinhân olup

(Aşkın sırrını açık etmek ayıptır, zaten aşık da bunu yapmak istemez ama buna gücü yetmese bile sinesine yediği oklar sebebiyle rahat nefes alıp onu da yapamamalı, istese de o sırrı verememeli.)

Dilberinden rahme er olmazsa ol dil-hasteye
Kimseler derdine dermân edemez imkân olup

(Eğer sevgilisinden bir lutfa kavuşmazsa onu hiçbir ilaç iyi edemez.)

Gam beyabanına her gün eylese seyr ü sefer
Her gece mihnet-serâ-yı firkate mihmân olup

(Aşığın hem gecesi hem gündüzü eziyet olursa kayda değer olur.)

Verseler mülki cihânın tac u taht-ı devletün
Avnî kûyun terkin etmez başına sultân olup

(Dünyanın tacını, tahtını, saltanatını tamamını bana verseler ey sevgili,
senin köyünün çevresini terk edip de o tacı başıma alıp bahtiyarlık taslamam.)

Avnî | Fatih Sultan Mehmet

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: